Stor ökning av antalet apatiska barn

Radions P1 uppmärksammar att antalet apatiska barn ökat kraftigt. Debatt mellan Migrationsverket rättschef Mikael Ribbenvik och barnläkaren och docenten Henry Ascher, som menar att Migrationsverket tolkar lagen för hårt.