Kyrkans tidning uppmärksammar apatiska barn

Kyrkans tidning har publicerat ett stort reportage om apatiska barn, som även kunnat läsas i Expressen. Författaren, David Qviström, har länge bevakat frågan om de apatiska barnen, bland annat i boken, ”Välgrundad fruktan: om asyl, amnesti och rätten till trygghet”. […]

 
Läs mer

Apatiska barn hotas med avvisning

20 familjer med apatiska barn hotas av avvisning. För några veckor sedan publicerade Etikkommissionen rapporten ”Barnen utan röst”. Av 24 undersökta familjer, med sammanlagt 30 barn med uppgivenhetssymtom, hade 20 familjer fått avslag på si na asylansökningar. Åtta av familjerna […]

 
Läs mer