Apatiska barn hotas med avvisning

20 familjer med apatiska barn hotas av avvisning. För några veckor sedan publicerade Etikkommissionen rapporten ”Barnen utan röst”. Av 24 undersökta familjer, med sammanlagt 30 barn med uppgivenhetssymtom, hade 20 familjer fått avslag på si

na asylansökningar. Åtta av familjerna hade dessutom även fått avslag på sina ansökningar om sk verkställighetshinder. Det innebär att åtta familjer med apatiska barn riskerar att avvisas och att mycket svårt sjuka barn i Sverige återigen kan börja bäras ombord på väntande flygplan för transport ut ur landet.