De apatiska barnen fanns – och finns fortfarande

De apatiska barnen finns fortfarande bland oss, konstaterar Lotta Hedström från Svenska Röda Korset i tidningen Kvällsposten, och tar också upp den mytbildning om manipulation som länge spreds. “Kanske behövde asylpolitiken för tio år sedan skapa en sådan myt för att inte vidgå hur smärtsam asylsökningen kan bli för en redan hårt prövad familj.” Hedström konstaterar att kunskapsläget idag entydigt visar på barnens lidande och hänvisar bl a till den nyutkomna handboken, Från apati till aktivitet, med Henry Ascher och Anders Hjern som redaktörer.