sidan 587

Här finns hela diskussionen som återges på sidan 587 i ”De apatiska” om åklagaren Lise Tamms syn på risken att dras in som en bricka i spelet kring de apatiska barnen. De citerade delarna i boken är understrukna.

Gellert Tamas (GT), Lise Tamm (LT). Kriminalinspektören Åsa Elfving (ÅE) var, på initiativ av Tamm, också närvarande under intervjun.


Utskrift av intervjun

GT:…Men kan du känna att även ni blev använda som brickor i ett spel? Det finns ett antal människor som har bestämt sig; det här är manipulation, det här är simulering och så samlar man ihop ett gäng fall och lämnar till er för man vet att polisen måste göra sitt jobb.

LT: Ja precis och där lyckades de inte utnyttja oss till det. Man försökte ju självklart, det är klart att fanns det olika grupperingar som hade intresse av att använda oss och det var vi väl medvetna om och därför så var det väldigt noga med vad vi gjorde, nämligen vi vände på alla stenar, väldigt noga. Och där, det är ju det som t ex Eije Ekengren tyckte att det där skulle vi ha skrivit av direkt, men vi visste att man ville utnyttja oss åt det en eller andra hållet – och vi ville inte bli utnyttjade, därför ville vi vända på alla stenar.

GT: Men ni hade en diskussion, det fanns med att vi kan bli använda ….

LT: Vi skall inte bli använda. Jag vet inte om vi diskuterade det, för mig var det i alla fall ganska klart att jag tänkte inte, så att säga, vad vi än beslutade om skall det inte kunna användas åt det ena eller andra hållet i debatten, för vi gör bara vårt jobb. Och vår viktigaste uppgift är att se till att är det något barn som blir utsatt för något form av brott så måste vi göra något åt det. Det var liksom vårt.

GT: Hade du tankegången att det här kan vara ett sätt att man försöker använda polisen åt det ena eller andra hållet?

ÅE: Nej alltså, vanligtvis, vi jobbar ju väldigt objektivt. Vi kan inte tänka i dom banorna.

GT: Nämen, det vet jag, men samtidigt att man tänkte; när jag som journalist får tips, och det får man ju ganska ofta precis som ni – och då är alltid första tanken; Aha, varför berättar han eller hon detta för mig? För det finns ju alltid någon jävla anledning. Tänker man så också?

LT: Det beror på vilken typ av anmälningar, inte när det gäller misshandelsfall för här var det ju inte målsägarna som anmälde det utan det kom ju från en myndighet. Så där har man ju inte dom misstankarna, inte på det sättet, men att det fanns så i debatten, och att vi var, eller jag var i alla fall angelägen om att man inte skulle kunna använda sig av oss för att vinna några poäng åt ena eller andra hållet. Vi skulle hålla oss väldigt neutrala.

GT: Det har ju full förståelse för också och jag tror nog att många tycker att det är väldigt bra att det blev utrett och att man tar proverna och ser att det inte ligger något i det. Men oavsett vad ni kommer till, att polisen tar upp det här, det blir ju också en del av ett spel, när det här slås upp så gigantiskt som det blev, det var ju Aktuellt och Rapport och Ekot och samtliga tidningar, det var löpet; att ni hade inlett förundersökningarna, eller att polisen hade dom här misstankarna. Redan där – och sen var det så här stort att det läggs ner, vi vet ju hur medielogiken kan fungera – redan där kan ni ju bli…

LT: Så är det alltid nämligen, det är så där att jag tror inte att journalister och allmänheten vet om vad som krävs för att inleda en förundersökning, det krävs bara en anledning att anta att ett brott har förövats, du förstår vilken låg misstanke det är. Så fort polisen skall över huvud taget vidta någon som helst åtgärd så måste den inleda en förundersökning och anledningen till att du behöver ha en förundersökning, för då kommer ju hela rättssäkerhetspaketet in i bilden som skyddar eventuellt misstänkt mot en massa saker, han får en massa rättigheter, det är därför man måste inleda en förundersökning. Och det var det som gjordes. Vi kan inte göra något åt att det tolkas av media så att, att man inleder en förundersökning innebär att denna person är skyldig, så är det inte. Det finns anledning att anta att brott har förövats, så är det och det kan tyvärr polis och åklagare inte göra något åt att journalister väljer att slå upp och tolka det på det sättet.

”De apatiska” sidan 587