Socialstyrelsen klara med riktlinjer

Efter flera års försening publicerar nu Socialstyrelsen sina riktlinjer kring vården av apatiska barn. Socialstyrelsen konstaterar att det idag finns mellan 30 och 70 apatiska barn, eller barn med uppgivenhetssymtom som den officiella termen lyder, runt om i landet. Vägledningen riktar sig till personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten som i sitt arbete möter barn som har utvecklat, eller som är i riskzonen att utveckla uppgivenhet. Bland de medier som rapporterade om de nya riktlinjerna finns Svenska Dagbladet och Dagens Medicin.