De apatiska, sidan 586. citat 2.

Lise Tamm är kammaråklagare och ansvarade för utredningarna kring de polisanmälda familjerna med apatiska barn. Tamm påstod i en debattartikel i DN att Tamas konsekvent hade felciterat henne genom ”systematiska förvrängningar och förfalskningar”.

Men åklagaren ljög, hennes citat är korrekt återgivna. Här kan du se en genomgång av samtliga citat av Tamm i ”De apatiska”. Du kan både se utskrifter av intervjuerna – och lyssna till dem.

”De apatiska”, sidan 586. Citat 2.

»Men hur påverkar det din utredning när du får reda på att Annica Ring påstår i medierna att de gått till polisen eftersom socialtjänsten inte agerat – och det sen visar sig att man inte ens har pratat med socialtjänsten?« undrar jag.

»Vi får in en polisanmälan. Vårt bord är att utreda om ett brott har begåtts eller inte. Det är det enda som är vårt bord. Hur anmälan kommer in är helt irrelevant«, svarar Lise Tamm.

 

Utskrift av intervjun

Intervju med Lise Tamm

GT: Men hur påverkade det din utredning när du får reda på att – för Annika Ring går ju ute i media också och säger; vi har försökt få in det till socialtjänsten, men dom har inte gjort och därför går vi till polisen. Och så visar det sig att man inte ens har pratat med socialtjänsten?

LT: Vi får in en polisanmälan. Vårt bord det är att utreda om ett brott har begått eller inte. Det är det enda som är vårt bord. Hur anmälan kommer in, det är hel irrelevant.

 

Här kan du läsa – och lyssna till – Tamms övriga citat i ”De apatiska”:

Tillbaka till Debatten om ”De apatiska”