Svaret som Tamm hävdar inte finns, ”De apatiska” sidan 587

Lise Tamm är kammaråklagare och ansvarade för utredningarna kring de polisanmälda familjerna med apatiska barn. Tamm påstod i en debattartikel i DN att Tamas konsekvent hade felciterat henne genom ”systematiska förvrängningar och förfalskningar”.

Trots den mycket allvarliga anklagelsen gav Tamm endast ett exempel. Tamm hävdade att ett uttalande av henne på sidan 587, »Här var det ju inte målsägarna som anmälde, utan det kom ju från en myndighet« inte existerade. Tamm skrev i DN:

”Det låter som om vi har en dialog men Tamas har klippt ihop olika citat från intervjun som inte alls följer på varandra.”

Men åklagaren ljög. Den enligt Tamm ickeexisterande dialogen finns. Och en jämförelse mellan texten i boken och utskriften av intervjun visar att Tamas helt korrekt, utan citationstecken, sammanfattar en av sina frågor och därefter ordagrant citerat Tamms svar, som följer direkt på hans fråga.

 

”De apatiska” sid 587

Jag frågar åklagaren Lise Tamm om hon inte var orolig för att anmälningarna i själva verket kunde vara ett försökt att utnyttja henne och polisen, av någon, eller några, som insåg att ett antal polisanmälningar – oavsett trovärdighet – skulle hamna på löpsedlarna.

»Här var det ju inte målsägarna som anmälde, utan det kom ju från en myndighet«, svarar Lise Tamm. »Så där har man ju inte dom misstankarna, inte på det sättet

 

Utskrift av intervjun:

Gellert Tamas (GT) Lise Tamm (LT) Kriminalinspektören Åsa Elfving (ÅE) var, på initiativ av Tamm, också närvarande under intervjun.

”GT: Hade du tankegången att det här kan vara att man försöker använda polisen åt det ena eller andra hållet?

ÅE: Nej alltså, vanligtvis, vi jobbar ju väldigt objektivt. Vi kan inte tänka i dom banorna.

GT: Nämen, det vet jag…men samtidigt att man tänkte; när jag som journalist får tips, och det får man ju ganska ofta precis som ni – och då är alltid första tanken; Aha, varför berättar han eller hon detta för mig? För det finns ju alltid någon jävla anledning. Tänker man så också?

LT: Det beror på vilken typ av anmälningar, inte när det gäller misshandelsfall för här var det ju inte målsägarna som anmälde det utan det kom ju från en myndighet. Så där har man ju inte dom misstankarna, inte på det sättet…”

 

Här kan du läsa – och lyssna till – Tamms övriga citat i ”De apatiska”:

Tillbaka till Debatten om ”De apatiska”