Debatt om apatiska barn på MR-Dagarna

Frågan om de apatiska barnen kommer att debatteras på årets Mänskliga Rättighetsdagar
i Örebro. Frågan som arrangörerna ställer är vad vi har lärt oss om och av de apatiska barnen.

Förutom Gellert Tamas medverkar författaren Agneta Pleijel, Anders Rydelius, professor i barn- och ungdomspsykiatri samt barnläkaren Staffan Jansson. Samtalet leds av Ingemar Engström, även han professor i barn- och ungdomspsykiatri, och äger rum måndagen den 15 november kl 11.00.
MR-dagarna anordnas för tionde gången och är Nordens största mötesplats för samtal, debatt och kompetensutveckling i frågor om mänskliga rättigheter.