Apatiska barn misstänkliggörs fortfarande

De apatiska barnen misstänkliggörs fortfarande. Det skriver Ida Ali-Lindqvist idag på ledarplats i Dala-Demokraten, och konstaterar att “flyktingfamiljer med traumatiserade barn får avvisningsbeslut och deportationerna fortsätter.” I ledarartikeln ifrågasätts också varför det råder en sådan tystnad i denna fråga.