Recensioner

”De apatiska – om makt, myter och manipulation” gavs ut den 1 oktober 2009. Boken hyllades av en enig kritikerkår.

Maciej Zaremba i Dagens Nyheter utnämnde De apatiska till ”ett av efterkrigstidens viktigaste reportage” medan Rakel Chukri i Sydsvenskan kallade boken ett “storverk”. Tongångarna var liknande hos många andra recensenter och boken hamnade på första plats på såväl Dagens Nyheters som Kulturnyheternas kritikerlistor.

De flesta recensenterna berömde både språk och innehåll. Gabriel Byström i Göteborgsposten menade att boken ”borde vara obligatorisk läsning för politiker, tjänstemän, journalister eller ja, för alla som på något sätt är intresserade av tillståndet i nationen” och Joakim Molander på Svenska Dagbladet sammanfattade:

”Utan tvekan är detta en skam för Sverige i paritet med baltutlämningen eller tvångssteriliseringarna av människor med förståndshandikapp. Och Tamas ska självklart ha stor heder för att han uppdagat den saken.”

Efter de många lovorden blev ”De apatiska” snabbt en av huvudfavoriterna till det prestigefyllda Augustpriset. ”Den här boken måste självklart få Augustpriset när det gäller fackböcker”, skrev exempelvis Stig Hansén i sin recension i Helsingborgs Dagblad.

Till mångas förvåning valde juryn att inte ens nominera boken bland de sex finalisterna. ”Det är anmärkningsvärt”, konstaterade Per Svensson i Sydsvenskan. ”Man kan bara spekulera i varför juryn valt bort höstens förmodligen tyngsta bidrag till samtidsdebatten. Det ligger då nära till hands att tänka sig att Tamas fallit offer för någon form av kvoteringskrock.”

Expressens kritiker Nils Schwartz var tydligare. Han tvekade inte att beteckna juryns beslut som en ”skandal”: ”Reportage av den kalibern ges bara alltför sällan ut i Sverige. Nu ser bokens frånvaro på nomineringslistan lite olyckligt ut som ett politiskt ställningstagande.”

Du kan läsa samtliga recensioner här.