Vad har vi lärt oss av de apatiska barnen?

Det är titeln på ett av seminarierna på årets MR-dagar i Örebro. I seminariet deltar, förutom Gellert Tamas, bl a författaren Agneta Pleijel och professorn i barn- och ungdomspsykiatri, Ingemar Engström.