Barnen bluffade inte

De apatiska barnen bluffade inte. Det slås fast i en ny undersökning av forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet, publicerad i den internationella facktidskriften BMC Research Notes. Elva undersökta barn uppvisade alla onormala värden av stressrelaterade hormoner, värden som sedan återgick till det normala när barnen tillfrisknade.

“Vår studie är visserligen liten, men resultaten är ändå så tydliga att vi kan avvisa alla påståenden om att barnen simulerat sina symtom. Förändrade halter av olika så kallade steroidhormoner är inte något som kan simuleras fram”, säger Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi och neurokemi vid Uppsala universitet.