Diagnoskod för apatiska barn

Socialstyrelsen har publicerat en diagnoskod för apatiska barn. Sjukdomen klassificeras nu, i läkarmanualen ICD-10, som uppgivenhetssyndrom, med beteckningen F32.3A. Det här sker sex och ett halvt år sedan Tamas avslöjade att ryktena om de apatiska barnen till stor del spreds av regeringens egen utredare och att det inte finns ett enda belagt fall av manipulation. Så sent som 2005 hävdade Socialstyrelsen att frågan inte var om, utan hur vanligt manipulation var.