Peter Engelsöy

Psykiatrikern Peter Engelsöy är biträdande verksamhetschef på BUP i Stockholm. När debatten rasade som mest högljutt påstod Engelsöy flera gånger att apatiska barn simulerade. När “De apatiska” publicerade förnekade Engelsöy sina tidigare uttalanden.

Påstående: Peter Engelsöy påstod i en artikel i Aftonbladet, även återgiven i en modifierad version på aftonbladet.se att Tamas felaktigt pekat ut honom som en förespråkare för simuleringsteorin. Engelsöy hävdade att han aldrig beskrivit de apatiska barnens tillstånd i termer av manipulation och simulering. ”Sanningen är att jag aldrig har tagit dessa ord i min mun”, skrev Engelsöy.

Vad står i boken: Tamas ger i boken flera, väl belagda, exempel på Engelsöys utpekande av apatiska barn som simulanter, bl a ett citat ur ett tidigare reportage i Uppdrag Granskning (050322)

 »Det här är uppenbarligen barn som på något sätt inte är så här dåliga som de utger sig för att vara. De visar sig så här dåliga när någon personal är närvarande till exempel, en del barn äter i smyg på nätterna och så vidare. Sådana saker har vi sett hos en del barn«

Här kan du höra Engelsöys utpekande av apatiska barn som smygätande simulanter, ett uttalande som enligt chefspsykiatrikern aldrig har ägt rum.

Intressant nog erkände Engelsöy, för övrigt i samma artikel i Aftonbladet där han förnekade sina uttalanden, att han trots allt hade talat om smygätande barn på riksdagens experthearing:

”Så här i efterhand hade det kanske varit bättre att hålla tyst om detta.”

Tillbaka till debatten om “De apatiska”.