Rasisterna applåderar DN

Rasisterna applåderar DN, konstaterar Gunnar Bergdahl, kulturchef på Helsingborgs Dagblad, apropå att DN vägrar rätta de många felen i Hanne Kjöllers artiklar om apatiska barn. Bergdahl skriver att det är oförklarligt att tidningen inte rättar de grova felen och konstaterar att Svenska Dagbladet agerade på helt motsatt sätt och medgav fel efter Tamas publicering.

Gunnar Bergdahl anser att DNs chefredaktör, Peter Wolodarskis, agerande är oförklarligt och avslutar artikeln med orden: Skäms Wolodarski!