Citatteknik och vänskapen med åklagaren Tamm

Hanne Kjöller är ledarskribent på Dagens Nyheter. Kjöller kritiserade i sammanlagt fyra artiklar, på ledarplats och på DN-kultur, både Tamas bok ”De apatiska” och det reportage i Uppdrag Granskning som boken delvis bygger på.

Påstående: I en ledarartikel i DN upprepade Kjöller sin väns, åklagaren Lise Tamms, påståenden att Tamas systematiskt skulle ha förvanskat och förfalskat hennes citat.

Vad står i boken. Samtliga citat av Lise Tamm i boken ”De apatiska” är korrekt återgivna. Kjöller, som beskriver Tamm med orden, ”som jag råkar känna”, visste om detta eftersom hon hade fått tillgång till Tamms inpelning av intervjun. Trots detta upprepade hon Tamms allvarliga anklagelser mot Tamas.

Här kan du se en sammanställning av Kjöllers övriga påståenden:

Tillbaka till debatten om ”De apatiska”