Kjöllers fabricerade citat 2

Hanne Kjöller är ledarskribent på Dagens Nyheter. Kjöller kritiserade i sammanlagt fyra artiklar, på ledarplats och på DN-kultur, både Tamas bok ”De apatiska” och det reportage i Uppdrag Granskning som boken delvis bygger på.

Påstående: Samma dag som boken ”De apatiska” publicerades hävdade Kjöller i en ledarartikel i DN att Tamas tecknade en ”svartvit” värld med enbart ”onda” och ”goda” aktörer. Kjöller gav två exempel på de, enligt henne, förenklade personbeskrivningarna: ”den erfarna barnläkaren” och ”den internationellt erkände toxikologen”.

Vad står i boken: Inget av de två citat som Kjöller använde för att bevisa sin tes finns i Tamas bok. Precis som i en tidigare artikel hade Kjöller återigen fabricerat citat som hon sedan baserade en artikel på.

Precis som efter Kjöllers tidigare artikel med påhittade citat publicerade DNs ledarredaktion ingen rättelse, trots att det tydligt framgår av de pressetiska reglerna att sakfel ska rättas.

Kjöller försvarade sig i en senare artikel i DN med att hennes påhittade citat var nästan, ”näst intill förväxling likt” det som faktiskt stod i boken.

Här kan du läsa om Kjöllers övriga påståenden:

Tillbaka till Debatten om ”De apatiska”