Kjöllers fabricerade citat 1

Hanne Kjöller är ledarskribent på Dagens Nyheter. Kjöller kritiserade i sammanlagt fyra artiklar, på ledarplats och på DN-kultur, både Tamas bok ”De apatiska” och det reportage i Uppdrag Granskning som boken delvis bygger på.

Här kan du se en sammanställning av Kjöllers påståenden – och vad som står i boken:

Påstående: I reportaget ”Spelet om de apatiska barnen” (Uppdrag Granskning, SvT 060919) avslöjade Tamas att chefspsykiatrikern Peter Engelsöy inte hade några belägg för de uppgifter om smygätande barn som han framfört både i media och på en experthearing i riksdagen.

I en ledarartikel i DN tog Kjöller Engelsöy i försvar. Kjöller såg ingen anledning att kritisera chefspsykiatrikern, utan beskrev honom snarare som ett offer; en av flera personer som Tamas ”karaktärsmördade” i reportaget.

Enligt Kjöller hade Tamas förvanskat och förfalskat citat för att få det att framstå som att Engelsöy anklagade samtliga, i stället för enbart en del, apatiska barn för att vara smygätande simulanter.

Kjöller skrev:

”För att verkligen få Peter Engelsöy att framstå som en inhuman cyniker räckte uppenbart inte den timslånga intervjun – som ”Uppdrag gransknings” sedan klippte ned till en minut. Programmakarna fick rota i arkivet. Där hittade de ett uttalande: ”dessa barn är inte så sjuka som det tycks” som återanvändes. Att ”dessa barn”, enligt Peter Engelsöy, inte syftade på gruppen apatiska barn utan på ett fåtal aktuella fall vid det tidigare intervjutillfället spelade ingen roll. Inklippt i detta nya sammanhang framstår det ändå som om Peter Engelsöy pratar om hela gruppen.”

Vad sades i reportaget: Det av Kjöller påstådda citatet av Engelsöy: ”dessa barn är inte så sjuka som det tycks”, finns inte i reportaget.

Av det faktiska citatet med Engelsöy framgick tydligt att chefspsykiatrikern, tvärt emot Kjöllers påstående, hela tiden talade om en ”del barn”:

”Det här är uppenbarligen barn som på något sätt inte är så här dåliga som de utger sig för att vara. De visar sig så här dåliga när någon personal är närvarande till exempel, en del barn äter i smyg på nätterna och så vidare. Sådana saker har vi sett hos en del barn.”

Kjöller hade helt enkelt fabricerat ett eget citat – med motsatt betydelse från vad som sades i reportaget – och sedan baserat en ledarartikel i Sveriges största morgontidning på det av henne själv påhittade citatet.

DNs ledarredaktion publicerade ingen rättelse trots att det tydligt framgår av de pressetiska reglerna att sakfel ska rättas.

Här kan du läsa Kjöllers övriga påståenden:

Tillbaka till Debatten om ”De apatiska”