Debatten om hemvård eller sjukhusvård

Olav Bengtsson, psykiatriker och divisionschef på BUP i Stockholm, kritiserade tillsammans med sin kollega, psykiatrikern och verksamhetschefen Sten Lundqvist, Tamas i ett flertal artiklar i Dagens Nyheter och i Aftonbladet.

Bengtsson och Lundqvist anklagade Tamas för lögner och påstod att han ”far med osanning” i ”syfte att manipulera oss som läsare”.

Påstående: Åren 2004-2005 pågick en debatt, inom såväl läkarkåren som i medierna, om de apatiska barnen skulle vårdas på sjukhus, eller hemma med hjälp av öppenvården. Ledningen för BUP i Stockholm förespråkade det senare alternativet.  I ”De apatiska” skriver Tamas att det, trots debatten, saknades vetenskapliga studier om öppenvård av apatiska barn.

Bengtsson och Ljungqvist hävdade i en artikel i DN att detta var en ”osanning” och påstod att det i själva verket fanns en rapport ”baserad på erfarenheter från alla Sveriges BUP-kliniker” som kommit fram till att öppenvård var att föredra eftersom ”slutenvård ofta var destruktiv för dessa barn och familjer”.

Vad står i boken: I ”De apatiska” citerar Tamas ur slutrapporten från den första vetenskapliga konferensen om barn med uppgivenhetssymtom, anordnad i Uppsala 15 mars 2005:

»Problemet för svenskt vidkommande är att någon vetenskaplig sammanställning av behandlingsresultat vad gäller öppen vård av de apatiska barnen inte finns publicerad.”  (De apatiska sid 402)

Det som Bengtsson och Lundqvist hävdade var en felaktig slutsats av Tamas, var i själva verket ett helt korrekt citat ur en rapport från en vetenskaplig konferens.

Och den påstådda rapport om öppenvård som Bengtsson och Lundqvist hänvisade till i sin debattartikel var inte någon forskningsrapport, utan en debattartikel i Dagens Medicin, undertecknad av 25 verksamhetschefer från BUP-kliniker runt om i landet, däribland dem själva. Debattartikeln möttes av kraftig kritik redan vid publiceringen, just för avsaknaden av vetenskaplig förankring, bl a av Rolf Zetterström, professor i barnmedicin och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, i en artikel i Läkartidningen.

I en senare artikel i Aftonbladet erkände Bengtsson och Lundqvist att deras påståenden varit felaktiga och att Tamas hade rätt i att det saknades ”vetenskapliga studier” om öppenvård: ”Några sådana [vetenskapliga] studier finns inte när det gäller de apatiska barnen” medgav Bengtsson och Lundqvist.

Här kan du se en genomgång av Bengtssons och Lundqvists övriga påståenden:

Tillbaka till debatten om ”De apatiska”