BUPs samarbete med Migrationsverket

Olav Bengtsson, psykiatriker och divisionschef på BUP i Stockholm, kritiserade tillsammans med sin kollega, psykiatrikern och verksamhetschefen Sten Lundqvist, Tamas i ett flertal artiklar i Dagens Nyheter och i Aftonbladet.

Bengtsson och Lundqvist anklagade Tamas för lögner och påstod att han ”far med osanning” i ”syfte att manipulera oss som läsare”.

Påstående: Bengtsson och Lundqvist hävdade i en debattartikel i Aftonbladet att Tamas uppgifter att ”BUP-ledningen var aktivt pådrivande när det gällde ett avvisningsärende” inte stämde och inte heller gick att ”belägga”.

Vad står i boken: Ärendet som avses gäller den tolvårige pojken Vlad vars avvisning ”firades” med champagne av tjänstemän på Migrationsverket. Det framgår av såväl muntliga källor som av journalhandlingar att ledningen för BUP i Stockholm och den medicinskt ansvarige läkaren, Göran Bodegård, hade olika syn på vården av Vlad.

Göran Bodegård berättar i “De apatiska” om sin frustration över avsaknaden av stöd från BUP-ledningen. Enligt Bodegård ”pressade” ledningen honom att ta större hänsyn till myndighetens krav på snabba avvisningar än till medicinska aspekter, vilket resulterade i en politisering – tvärt emot vårdens grundläggande etiska förhållningssätt – av vårdinsatserna.

Bodegårds uppgifter stöds av flera journalhandlingar. Här kan du läsa hur Migrationsverkets tjänsteman Annica Ring lägger sig i vården av Vlad och försöker påverka den ansvarige läkare Göran Bodegård att upphäva den psykiatriska tvångsvården av pojken.

Och här kan du läsa en journalhandling om hur Annica Ring, bakom ryggen på den ansvarige läkaren Bodegård, kontaktar hans chefer för att de ska upphävda tvångsvården av pojken och därmed möjliggöra en avvisning.

Trots såväl muntliga, som rikhaltiga skriftliga källor, förnekar Bengtsson och Lundqvist BUPs nära samarbete med Migrationsverket och hävdar att detta varken har förekommit, eller går att “belägga”

Här kan du se Bengtssons och Lundqvists övriga påståenden:

Tillbaka till debatten om ”De apatiska”