Besöken av Migrationsverket som aldrig ägde rum

Olav Bengtsson, psykiatriker och divisionschef på BUP i Stockholm, kritiserade tillsammans med sin kollega, psykiatrikern och verksamhetschefen Sten Lundqvist, Tamas i ett flertal artiklar i Dagens Nyheter och i Aftonbladet.

Bengtsson och Lundqvist anklagade Tamas för lögner och påstod att han ”far med osanning” i ”syfte att manipulera oss som läsare”.

Påstående: I ”De apatiska” återger Tamas hur personal från Migrationsverket gavs tillträde till de svårt sjuka barn som vårdades på Eugeniahemmet. I en debattartikel i Aftonbladet, med rubriken ”Tamas fortsätter att sprida grundlösa anklagelser” påstod Bengtsson och Lundqvist att Tamas saknade alla former av ”belägg” för detta, samt att påståendet att tjänstemän från Migrationsverket fick besöka sjuksalarna ”självklart” saknade ”all grund”.

Vad står i boken: I ”De apatiska” återger Tamas överläkaren Göran Bodegårds uppgifter och kritik mot att tjänstemän från Migrationsverket, på order av hans chefer, fick tillträde till Eugeniahemmet. Bodegård menade att detta var djupt okänsligt mot barnen samt ett brott mot de sekretessregler som gäller mellan sjukvården och Migrationsverket. ( De apatiska sidorna 253-236)

De besök av Migrationsverkets tjänstemän, som enligt Bengtsson och Lundqvist aldrig har ägt rum, är väl belagda i flera journalhandlingar, skrivna av olika läkare.

Här kan du läsa om ett besök av Annica Ring den 3 september 2004. Och här kan du läsa om ytterligare ett ett besök av Annica Ring den 27 augusti 2004, då hon, utan att någon av föräldrarna var närvarande, satte sig bredvid en svår sjuk tolvårig pojke på avdelningen och berättade att han skulle avvisas. Pojken bröt ihop och skrek gång, på gång: ”låt mig dö”, ”låt mig dö!”

Att Migrationsverkets tjänstemän regelbundet besökte Eugeniakliniken var något som Olav Bengtsson och Sten Lundqvist, i egenskap av de chefer som godkände dessa besök, naturligtvis mycket väl medvetna om.Ändå påstod de, offentligt, att några besök ”självklart” aldrig ägt rum.

Att Migrationsverkets tjänstemän regelbundet besökte Eugeniakliniken är något som Olav Bengtsson och Sten Lundqvist, i egenskap av de chefer som godkände detta, naturligtvis var mycket väl medvetna om. Ändå påstår de båda chefspsykiatrikerna på BUP i Stockholm offentligt i medierna att dessa besök ”självklart” aldrig ägt rum.

Här kan du se Bengtssons och Lundqvists övriga påståenden:

Tillbaka till debatten om ”De apatiska”