DN vägrar rätta fel om apatiska barn. Wolodarski: Vore “historieförvanskning”.

Vi tänker inte rätta några fel. Det är svaret från Peter Wolodarski, DNs chefredaktör på Gellert Tamas och advokaten Rickard Wallentins krav på att rätta ett flertal grova sakfel i ledarskribenten Hanne Kjöllers artiklar om de apatiska barnen. Motiveringen, framfört i ett brev av tidningens advokat, är att det skulle innebära en “historieförvanskning”. Wolodarski slår också fast att DN inte tänker följa det pressetiska regelverket eftersom det inte är “rättsligt förpliktande”.

Gellert Tamas svarar i en artikel i Aftonbladet att DNs hållning innebär ett hot mot hela det självreglerande pressetiska system som rått i Sverige sedan 1916. Ett system “med starka företrädare för den klagande riskerar att ersättas av en modell baserat på den starkes makt”, skriver Tamas.

Tamas och Wallentin ber nu Pressombudsmannen att inleda en utredning mot DN för att pröva om tidningen verkligen menar att de inte tänker följa det pressetiska regelverket.

Tamas framförde sina krav i en artikel i Aftonbladet samt i brev till DNs chefredaktör Peter Wolodarski.

Även Nils Hansson, ansvarig utgivare för SVTs Uppdrag Granskning, har krävt att DN rättar det av Kjöllers sakfel som rör TV-programmet.

En sammanställning av de faktafel som Tamas och Wallentin kräver att DN rättar finns här.