Lasse Granestrand

Lasse Granestrand arbetar som allmänjournalist på Dagens Nyheter. Han kritiserade, i närmare ett halvt dussin artiklar, såväl Tamas bok ”De apatiska” som det reportage i Uppdrag Granskning som boken delvis är baserad på.

Här kan du läsa Granestrands påståenden – och vad som står i boken:

Tillbaka till debatten om De apatiska