De apatiska, sidan 590. Citat 1

Lise Tamm är kammaråklagare och ansvarade för utredningarna kring de polisanmälda familjerna med apatiska barn. Tamm påstod i en debattartikel i DN att Tamas konsekvent hade felciterat henne genom ”systematiska förvrängningar och förfalskningar”.

Men åklagaren ljög, hennes citat är korrekt återgivna. Här kan du se en genomgång av samtliga citat av Tamm i ”De apatiska”. Du kan både se utskrifter av intervjuerna – och lyssna till dem.

 

”De Apatiska” sidan 590:

Jag ställer frågan direkt till kammaråklagaren Lise Tamm:

»Tycker du att er insats var i proportion till den stress, de eventuella skador och den retraumatisering som barnen och föräldrarna utsattes för?«

»Absolut!« svarar Lise Tamm.

 

»Vi var tvungna att göra detta för att komma vidare med utredningen. Om nu barnen var utsatta för vanvård så var det ju oerhört viktigt att få reda på detta. Och då var vi tvungna att göra någonting med överraskningsmoment.«

 

Utskrift av intervjun

Intervju med Lise Tamm

GT:…Du har ju berättat varför ni ansåg er tvungna att göra det, men tycker du att det var i proportion till den stress, eventuella skador, retraumatisering som barnen och föräldrarna utsattes för när gick in. Fanns det proportionalitet däremellan?

LT: Absolut, det var en bedömning vi gjorde och därför valde vi bara dom tre familjerna, och vi var tvungna att göra detta för att komma vidare för ifall nu barnen utsattes för vanvård så var det ju oerhört viktigt att få reda på det. Och då var vi tvungna att göra någonting med ett överraskningsmoment eftersom det inte fanns några andra sätt att ta reda på den här informationen.

 

Här kan du läsa – och lyssna till – Tamms övriga citat i ”De apatiska”:

Tillbaka till Debatten om ”De apatiska”