De apatiska, sidorna 588-589

Lise Tamm är kammaråklagare och ansvarade för utredningarna kring de polisanmälda familjerna med apatiska barn. Tamm påstod i en debattartikel i DN att Tamas konsekvent hade felciterat henne genom ”systematiska förvrängningar och förfalskningar”.

Men åklagaren ljög, hennes citat är korrekt återgivna. Här kan du se en genomgång av samtliga citat av Tamm i ”De apatiska”. Du kan både se utskrifter av intervjuerna – och lyssna till dem.

 

”De Apatiska” sidan 588-589:

Jag frågar Lise Tamm om den här typen av beteende som psykiatrikern Peter Engelsöy visade prov på inte fick henne att tveka vad gällde beslutet att inleda förundersökningar mot de utpekade barnen:
»Kan det inte vara så; man säger en sak utåt och sedan, när det är lite allvar med polisen, så ändrar man sig?«

 

»Visst kan det vara så«, svarar Lise Tamm. »Man har sagt en sak och sedan, när man blir utsatt för ett förhör så drar man öronen åt sig och blir lite orolig – och mer försiktig med vad man säger. Det är vi vana med, så är det jämt. Så det är inget konstigt alls!«

 

Utskrift av intervjun

Intervju med Lise Tamm

GT… Kan det inte vara så, att man kanske säger en sak utåt och sedan när det är litet mer allvar med polisen att man..?

LT: Absolut. Visst kan det vara så. Att man inte, man har sagt en sak och sedan, när man blir utsatt för ett förhör drar man öronen åt sig och blir lite orolig och mer försiktig med vad man säger. Det är vi vana med, så är det jämt. Så det är inget konstigt alls.

 

Här kan du läsa – och lyssna till – Tamms övriga citat i ”De apatiska”:

Tillbaka till Debatten om ”De apatiska”