De apatiska, sidan 587

Lise Tamm är kammaråklagare och ansvarade för utredningarna kring de polisanmälda familjerna med apatiska barn. Tamm påstod i en debattartikel i DN att Tamas konsekvent hade felciterat henne genom ”systematiska förvrängningar och förfalskningar”.

Men åklagaren ljög, hennes citat är korrekt återgivna. Här kan du se en genomgång av samtliga citat av Tamm i ”De apatiska”. Du kan både se utskrifter av intervjuerna – och lyssna till dem.

 

”De apatiska” sidan 587:

»Men kan du känna att även ni blev brickor i ett spel?«

 

»Självklart fanns det olika grupperingar som hade intresse av att använda oss – och det var vi väl medvetna om. Och därför var det väldigt noga med vad vi gjorde«, svarar Lise Tamm.

 

»Om media sedan tolkar att vi har inlett en förundersökning som att det innebär att en person är skyldig – så kan tyvärr polis och åklagare inte göra något åt det.«

 

Utskrift av intervjun

Intervju med Lise Tamm

GT:…Men kan du känna att även ni blev använda som brickor i ett spel? Det finns ett antal människor som har bestämt sig; det här är manipulation, det här är simulering och så samlar man ihop ett gäng fall och lämnar till er för man vet att polisen måste göra sitt jobb.

LT: Ja precis och där lyckades de inte utnyttja oss till det. Man försökte ju självklart, det är klart att fanns det olika grupperingar som hade intresse av att använda oss och det var vi väl medvetna om och därför så var det väldigt noga med vad vi gjorde, nämligen vi vände på alla stenar, väldigt noga (… här följer en diskussion på ca 2,5 minuter kring frågeställningen som avslutas med Tamms konstaterande…) Och det var det som gjordes. Vi kan inte göra något åt att det tolkas av media så att, att man inleder en förundersökning innebär att denna person är skyldig, så är det inte. Det finns anledning att anta att brott har förövats, så är det och det kan tyvärr polis och åklagare inte göra något åt att journalister väljer att slå upp och tolka det på det sättet.

 

Här kan du läsa – och lyssna till – Tamms övriga citat i ”De apatiska”:

Tillbaka till Debatten om ”De apatiska”