De apatiska, sidorna 590-591

Lise Tamm är kammaråklagare och ansvarade för utredningarna kring de polisanmälda familjerna med apatiska barn. Tamm påstod i en debattartikel i DN att Tamas konsekvent hade felciterat henne genom ”systematiska förvrängningar och förfalskningar”.

Men åklagaren ljög, hennes citat är korrekt återgivna. Här kan du se en genomgång av samtliga citat av Tamm i ”De apatiska”. Du kan både se utskrifter av intervjuerna – och lyssna till dem.

 

”De Apatiska” sidan 590-591

»Dom enda som har varit neutrala i dom här sammanhangen, som har velat vända på alla stenar och som inte har tagit ställning; luras dom eller luras dom inte, är dom sjuka eller är dom inte sjuka – det är vi. Det är vi som har hållit på med dom här utredningarna.«

 

Utskrift av intervjun

GT: Men du tycker inte – just med tanke på den upphetsade debatt och diskussion som är kring det här: Är det på riktigt, är det inte? Och så säger åklagaren som lagt ner att allt har inte stått rätt till i de anmälda fallen.

LT: Näe, det har inte det. Och jag kan säga, att jag tycker att dom enda som har varit neutrala i dom här sammanhangen, som har velat vända på alla stenar och som inte har velat ta ställning varken luras dom eller luras dom inte, är dom sjuka eller är dom inte sjuka. Det är vi, det är vi som har hållit på med dom här utredningarna.

 

Här kan du läsa – och lyssna till – Tamms övriga citat i ”De apatiska”:

Tillbaka till Debatten om ”De apatiska”