Debatten kring nedläggningen av Eugeniahemmet

Olav Bengtsson, psykiatriker och divisionschef på BUP i Stockholm, kritiserade tillsammans med sin kollega, psykiatrikern och verksamhetschefen Sten Lundqvist, Tamas i ett flertal artiklar i Dagens Nyheter och i Aftonbladet.

Bengtsson och Lundqvist anklagade Tamas för lögner och påstod att han ”far med osanning” i ”syfte att manipulera oss som läsare”.

Påstående: I en artikel i DN påstod Bengtsson och Lundqvists att Tamas for med ”osanning” om nedläggningen av Eugeniahemmet, där de apatiska barnen i Sockholmsområdet vårdats fram till år 2005.

Bengtsson och Lundqvist hävdade att beslutet om Eugenias nedläggning fattades ”långt innan frågan om de apatiska barnen blev aktuell” och att det därmed var ett allvarligt fel när Tamas i ”De apatiska” skrev att ”många såg det [nedläggningen] som ett politiskt beslut”.

Vad står i boken: Tamas diskuterar över huvud taget inte orsakerna till nedläggningen av Eugenia i ”De apatiska”. Han återger däremot den debatt som följde i nedläggningens spår, bland annat en uppmärksammad artikel av författaren Agneta Pleijel i DN vintern 2005 och konstaterar utifrån denna tidvis upphetsade debatt, att ”många”, i likhet med Agneta Pleijel ”såg det [nedläggningen] som ett politiskt beslut”. (”De apatiska” sidan 401)

Här kan du se Bengtsson och Lundqvists övriga påståenden:

Tillbaka till debatten om ”De apatiska”