Migrationsverkets besök på Eugeniahemmet

Hanne Kjöller är ledarskribent på Dagens Nyheter. Kjöller kritiserade i sammanlagt fyra artiklar, på ledarplats och på DN-kultur, både Tamas bok ”De apatiska” och det reportage i Uppdrag Granskning som boken delvis bygger på.

Påstående: I en ledarartikel i DN återgav Kjöller påståendet från cheferna på BUP i Stockholm, Olav Bengtsson och Sten Lundqvists, att det aldrig inträffat att personal från Migrationsverket besökt Eugeniahemmet. Kjöller påstod att de båda cheferna hade helt rätt när de hävdade ”att Tamas påstående om sjukvårdens samarbete med Migrationsverket är befängt och grundlöst.”

Kjöller skrev:

”Läkarduon kan enligt Tamas inte peka ut ett enda sakfel, vilket ju är precis vad de gjort.”

Kjöller avslutade sin ledarartikel med att bl a anklaga Tamas för att ”förlusta sig med att karaktärsmörda” sina kritiker och kallade Tamas för en journalist som ”skarvar med sanningen, fulredigerar eller ser till att använda sitt replikutrymme för att smutskasta sina kritiker.”

Vad står i boken: I ”De apatiska” återger Tamas överläkaren Göran Bodegårds uppgifter och kritik mot att tjänstemän från Migrationsverket, på order av hans chefer, fick tillträde till Eugeniahemmet. Bodegård menade att detta var djupt okänsligt mot barnen samt ett brott mot de sekretessregler som gäller mellan sjukvården och Migrationsverket.

De besök av Migrationsverkets tjänstemän, som enligt Bengtsson och Lundqvist aldrig har ägt rum, är väl belagda i flera journalhandlingar, skrivna av olika läkare. Här kan du läsa om ett besök av Annica Ring den 3 september 2004. Och här kan du läsa om ytterligare ett ett besök av Annica Ring den 27 augusti 2004, då hon, utan att någon av föräldrarna var närvarande, satte sig bredvid en svår sjuk tolvårig pojke på avdelningen och berättade att han skulle avvisas. Pojken bröt ihop och skrek gång, på gång: ”låt mig dö”, ”låt mig dö!”

Trots detta hävdade Bentsson och Lundqvist i en debattartikel i Aftonbladet att några besök ”självklart” aldrig ägt rum.

Att förnekanden, falska uppgifter eller rent av lögner ibland kan vara en framgångsrik taktik visade sig tydligt i detta fall. Ledarskribenten på Sveriges största morgontidning, Hanne Kjöller, återgav inte bara de båda chefspsykiatrikernas felaktiga påståenden som sanningar – hon utsatte dessutom den journalist och författare som avslöjat oegentligheterna för grova personangrepp.

Här kan du läsa om Kjöllers övriga påståenden:

Tillbaka till Debatten om ”De apatiska”