Påstådda rykten om den skadliga sjukhusvården

Olav Bengtsson, psykiatriker och divisionschef på BUP i Stockholm, kritiserade tillsammans med sin kollega, psykiatrikern och verksamhetschefen Sten Lundqvist, Tamas i ett flertal artiklar i Dagens Nyheter och i Aftonbladet.

Bengtsson och Lundqvist anklagade Tamas för lögner och påstod att han ”far med osanning” i ”syfte att manipulera oss som läsare”.

Påstående: I en debattartikel i DN påstod Bengtsson/Lundqvist att Tamas spridit rykten att de apatiska barnen ”tar skada av sjukvård”.

Vad står i boken: Något sådant påstående finns inte i ”De apatiska”. Det är snarare precis tvärt om. Tamas beskriver bland annat den goda och empatiskt präglade vård som erbjöds såväl barnen som deras föräldrar på Sachsska Barnsjukhuset i Stockholm, bl a genom att citera en av mammorna: “Där [på Sachsska barnsjukhuset] verkade hela personalen, från sköterskor till läkare, göra allt för att hon och hennes dotter skulle känna sig lugna och trygga.

Här kan du se Bengtssons och Lundqvists övriga påståenden:

Tillbaka till debatten om ”De apatiska”