DN vägrar att publicera rättelse

Hanne Kjöller är ledarskribent på Dagens Nyheter. Kjöller kritiserade i sammanlagt fyra artiklar, på ledarplats och på DN-kultur, både Tamas bok ”De apatiska” och det reportage i Uppdrag Granskning som boken delvis bygger på.

Påstående: Samma dag som boken ”De apatiska” publicerades hävdade Kjöller på ledarplats i DN att Tamas tecknade en ”svartvit” värld med enbart ”onda” och ”goda” aktörer. Kjöller gav två exempel på de, enligt henne, förenklade personbeskrivningarna: ”den erfarna barnläkaren” och ”den internationellt erkände toxikologen”.

Vad står i boken: Inget av de två citat som Kjöller använde för att bevisa sin tes finns i Tamas bok. Precis som i sin tidigare artikel hade Kjöller återigen hittat på egna citat som hon sedan baserade en artikel på. Kjöller försvarade sig i en senare artikel med att hennes fabricerade citat var nästan, ”näst intill förväxling likt” det som faktiskt stod i boken.

Tamas vände sig till DNs ledarredaktion med en begäran om rättelse, utifrån de pressetiska reglernas krav på att detta bör ske vid sakfel. Ledarredaktionens chef, Peter Wolodarski, vägrade med motiveringen att en rättelse skulle bli ”obegriplig för läsarna”.

Här kan du läsa mejlväxlingen mellan Tamas och Wolodarski.

Här kan du läsa om Kjöllers övriga påståenden:

Tillbaka till debatten om ”De apatiska”